Besøk hos HV-14

Besøk hos HV-14

Nestleder Gunn Eva Bye har idag vært på besøk hos distriktstlotte i HV-14, Lene Ulvang og sjefssersjant HV-14 Sindre Andre Bjørkmo. Der har de blant annet planlagt basiskurs som skal holdes frem mot Grunnleggende Soldatkurs, som skal holdes på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås, i juni 2020.

Basiskurset er obligatorisk for de som skal kurses til stridende stilling i Heimevernet og de som skal være med som medfølgende personell (ikke stridende) i Heimevernet/Forsvaret. Fokuset på dette kurset er å lære enkeltmannsferdigheter.

Ta kontakt på nlf@lottene.no eller vår facebookside for mer informasjon.

Informasjon fra Forbundsleder ang åpning for menn

Informasjon fra Forbundsleder ang åpning for menn

I 91 år har Norges Lotteforbund (NLF) vært forbeholdt kvinnelig medlemskap. Forbundet avholdte sitt 44. ordinære landsmøte i Værnes garnison 15. og 16. juni 2019. På landsmøte ble det gjort et historisk vedtak der vi nå åpner for at menn kan bli medlemmer.

Begrunnelsen for vedtaket er flere. Et er at vårt forbund må bli likestilt, i takt med tiden og i samfunnet ellers.

Allerede 31. oktober 1947 ble det undertegnet en avtale mellom NLF og Heimevernet om samarbeid. I 1987 satte daværende Generalinspektør for Heimevernet ned et utvalg som la frem en innstilling om Lottenes tjeneste i Forsvaret. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget i 1989 ny definisjon av Lotter. Medlemmene fikk nå mulighet til å inngå personlig avtale med tjenestested om mobiliserings-disponering (Avtale-Lotte) og dermed også muligheter til å disponeres i stridende stilling.

Det har de siste årene vært økende forespørsel fra menn om å få denne muligheten gjennom Lottene. Heimevernet har også uttrykt behov for mer personell enn hva Lottene og Verneplikten kan tilføre.

Lokalforeningene har godt samarbeid med Heimevernet, blant annet med tjeneste som medfølgende personell.

Forbundsleder Nina Karin Skogan

Vi gratulerer

Vi gratulerer

I forbindelse med veterandagen, ble det delt ut flere medaljer til veteraner i Tromsø. Tromsø Lotteforenings egen Anette Moltu Thyrhaug ble tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for hennes innsats i UNPROFOR i 1994-95. Medaljene ble delt ut av Einar Berntsen, Oblt. NK/Stabssjef HV-16.

Arrangementet var i regi av Tromsø kommune, Tromsø Forsvarsforening, NVIO Tromsø, Tromsø Militære Samfunn og Tromsø Lotteforening. 

Arrangementet har vært en tradisjon siden 2011, og Tromsø Lotteforening stiller trofast opp som æresvakter.

 

Menn kan nå bli medlem i NLF!

Menn kan nå bli medlem i NLF!

Vi går et nytt kapittel i møte. Landsmøtet har nå gjort et historisk vedtak. Menn kan nå bli medlemmer i Norges Lotteforbund. Dette betyr at alle menn, som er norsk statsborger og over 16 år kan bli medlemmer. De kan deretter følge NLF`s kursrekke – og dermed få stillinger i lokale Heimevernsområder.

Vi gleder oss til å få med menn og bidra ytterligere til totalforsvaret.

Vi gir en goodiebag til de 20 første mennene som melder seg inn på: Innmelding

Du velger at du vil stå som direktemedlem under forening.

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

I vår har Moss og Rygge Lotteforening gjennomført Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Introduskjonskurs, som er de to kursene man trenger for å bli Lotte. De har også arrangeret Basiskurs og Sanitet nivå 2. Her kan du se noen bilder fra kursene! Hvis du vil være med på kurs, ta kontakt med din foreningsleder eller NLF sentralt.