I forbindelse med veterandagen, ble det delt ut flere medaljer til veteraner i Tromsø. Tromsø Lotteforenings egen Anette Moltu Thyrhaug ble tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for hennes innsats i UNPROFOR i 1994-95. Medaljene ble delt ut av Einar Berntsen, Oblt. NK/Stabssjef HV-16.

Arrangementet var i regi av Tromsø kommune, Tromsø Forsvarsforening, NVIO Tromsø, Tromsø Militære Samfunn og Tromsø Lotteforening. 

Arrangementet har vært en tradisjon siden 2011, og Tromsø Lotteforening stiller trofast opp som æresvakter.