Bli medlem i Norges Lotteforbund

Hvorfor er du lotte?

«Som lotte opplever jeg en mestringsfølelse som jeg ikke har følt på mange år. Det å være lotte er utfordrende, lærerikt og utrolig meningsfylt»
– Lotte, 25 år

«For meg som gikk glipp av førstegangstjenesten på grunn av barn og familie var det en glede å oppdage en organisasjon som lar meg ta del av forsvaret uten førstegangstjenesten. Jeg opplever det å være lotte som selvutviklende, lærerikt og spennende.»
– Lotte 30 år

«Jeg hadde et ønske om å bidra til Totalforsvaret. Ved å bli lotte kunne jeg gå Grunnkurs Lotter og deretter bli mobiliseringsdisponert i Heimevernet. Som soldat i Heimevernet bruker jeg min sivile kompetanse og lokalkunnskap på en samfunnsnyttig måte. Alle muligheter til å bidra både sivil og militært gjør foreningslivet i lottene interessant. Interne kurs og konferanser i lottene gir et sterkt samhold.»
– Lotte, 49 år

Hva får du ut av et medlemsskap?

Som lotte får du mulighet til å gjøre noe spennende, meningsfylt og utviklende i fritiden din. Samtidig får du mulighet til å bli kjent med kvinner og menn over hele landet. Som lotte kan du delta på et bredt spekter av kurs og aktiviteter. Det tilbys kurs i alt fra organisasjonsteknikk, lederutvikling, instruksjon, CBRNE, samband, førstehjelp, sanitet, hjertestarter, skyting og sminke- og markørtjeneste. Norges Lotteforbund (NLF) bidrar med beredskapsarbeid gjennom sine lokalforeninger. Norges Lotteforbund samarbeider med Heimevernet (HV) om militære og sivile beredskapsoppgaver.

GRUNNOPPLÆRING FOR LOTTER

Alle lotter må fullføre følgende kurs:

  • Introduksjonskurs – en innføring i NLFs organisasjon og historie
  • Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)

Disse kursene foregår stort sett lokalt og gjennomføres i løpet av en helg.

AVTALE-LOTTE TIL HEIMEVERNET

Lotter kan inngår avtale om tjeneste med Forsvaret. For å kunne gjøre dette må man gå følgende kurs (i tillegg til de obligatoriske kursene):

  • Basiskurs – en helg med grønn tjeneste, hvor man går inn på bekledning, etablere leir, fyring av primus, CBRNE og noe skyting
  • Grunnleggende Soldatkurs (GSK) – 3 uker på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås. Det vil man få praktisk opplæring i grunnleggende soldatferdigheter.

Som lotte kan man etter endt kursing få avtale med Forsvaret og tjenestegjøre ut i fra egen kompetanse og tildelt stilling i Heimevernet. Det er også mulighet å søke opptak i en av Heimevernets innsatsstyrker. Heimevernet ønsker flere lotter i sin styrkestruktur (Avtale-lotter), og som medfølgende personell til ulike oppgaver

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat