Kongsberg Lotteforening

Kongsberg Lotteforening kan tilby lærerike og sosiale medlemsmøter månedlig på Heistadmoen leir. Møtene varierer i innhold, men har fokus på leksjoner i soldatferdigheter og sosiale aktiviteter. Det tilbys også ukentlige treningsøkter.

Medlemsmøtene er en sosial arena for alle som ønsker å bidra og å lære mer om militær beredskap. Utover krav om norsk statsborgerskap og minstealder på 16 år, er alle velkommen. Det tilbys også et bredt spekter av kurs muligheter gjennom NLF og Heimevernet.

Foreningsleder er Julie Rasmussen.

Kontaktinformasjon

kongsberg@lottene.no

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat

Norges Lotteforbund

Jenter som tør-vil-kan

Norges Lotteforbund

Jenter som tør-vil-kan