Kongsberg Lotteforening

Kongsberg Lotteforening er stolt over å tilby månedlige medlemsmøter på Heistadmoen leir, der vi kombinerer lærerike leksjoner i soldatferdigheter med sosiale aktiviteter. Våre møter er åpne for alle over 16 år som har norsk statsborgerskap, uavhengig av erfaring innenfor militærberedskap, og vi ønsker alle velkommen til å bidra og lære. I tillegg til våre faste møter arrangerer vi ofte treningsøkter for dem som ønsker å forbedre sine ferdigheter ytterligere, samt kurs og foredrag. 

Som en del av vår visjon om å fremme kunnskap om blant annet militær beredskap og egenberedskap, tilbyr vi et variert utvalg av kurs gjennom Norges Lotteforbund. Vi ønsker å være en ressurs for dem som ønsker å utvikle seg innenfor dette feltet, og oppfordrer medlemmene våre til å delta aktivt på våre arrangementer og kurs. Vi legger vekt på et inkluderende miljø, hvor fellesskapet står i fokus. Utover kravene om norsk statsborgerskap og en minstealder på 16 år, er alle hjertelig velkommen til å bli medlem og delta i vårt fellesskap. Foreningsleder er Thor Sverre Rylandsholm.
Vi i Kongsberg lotteforening står klar til å ønske deg velkommen! 

Kontaktinformasjon

kongsberg@lottene.no

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat

Norges Lotteforbund

Jenter som tør-vil-kan

Norges Lotteforbund

Jenter som tør-vil-kan