Tromsø Lotteforening

Tromsø Lotteforening har ca 35 medlemmer, hvorav flere har mobiliseringsstilling i ulike deler av HV-16.

Tromsø Lotteforening har ikke faste møtedatoer, men planlagte aktiviteter og oppdrag opplyses i FB-gruppen for medlemmer.

TLF deltar på foredrag og andre aktiviteter med Tromsø militære samfunn (TMS). Medlemmer i TLF har også mulighet til å delta på TMS sine lukkede foredrag. 

Tromsø Lotteforening har en gruppe som tar oppdrag med skadesminke og markørspill for politiet og Heimevernet.

Leder Ingvild Sandli Ekeland, tromso@lottene.no

Kasserer Therese Kramvik

Styremedlem Siri. H. Henriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat