Dokumenter

Håndbok for Lotter

Innholdsfortegnelse

1.01 Vedtekter for Norges Lotteforbund og for lotteforeningen

1.02 Statutter for tildeling av NLFs hederstegn

1.03 Statutter for tildeling av NLFs æresmedlemskap

1.04 Statutter for tildeling av NLFs skjold

1.05 Støttemedlemskap

2.01 Samarbeidsavtale mellom NLF og Forsvaret

3.01 Retningslinjer for landsstyret

3.02 Retningslinjer for valgkomité til landsmøtert og årsmøtet

3.03 Retningslinjer for NLFs hederstegn- og æresmedlemskomité

3.04 Retningslinjer for påmelding til kurs

3.05 Retningslinjer for distriktslotten

3.08 Retningslinjer for valgt tillitslotte på NLFs kurs

3.09 Retningslinjer for kursledelse på NLFs kurs

3.10 Retningslinjer for lotter i leir eller militær forlegning

3.11 Retningslinjer for daglotte

3.12 Retningslinjer for styret i lotteforeningen

3.14 Retningslinjer ved inn- og utmelding av medlemmer

3.17 Rutine for uthenting av lottesats

3.18 Retningslinjer for bruk av sosiale medier

3.19 Rutine for gjennomføring av landsmøtet

3.20 Gangen i NLF

5.01 Uniformsreglement Norges Lotteforbund

5.06 Tillegg til uniformsreglementet

6.02 Årsrapport distriktslotte

6.05 Egenerklæring om helse

6.07 Søknadsskjema kurs

6.09 Utleggskjema

6.15 Kandidater til valg

6.20 Avtale om tjeneste- og mobiliseringsdisponering for lotter Bl 0551

7.05 Oppnevnelse av representanter NTF

7.06 Oppnevnelse av distriktslotte

7.09 Inngåelse av avtale om mobiliseringsplassering for lotter

7.11 Historien om Genèvekonvensjonene

7.12 English presentation NLF

8.1 Introduksjonskurs

8.2 Norsk Grunnkurs i Førstehjelp

8.3 Organisasjonsteknikk

8.4 Presentasjonsteknikk

8.5 Instruktør 1

8.6 Instruktør 2

8.7 Lederutvikling 1

8.8 Hjertestarterkurs

8.9 Førstehjelp nivå 2

8.10 Sårsminke og markørkurs

8.12 Basiskurs

8.13 Grunnkurs Lotter

8.14 Kursplan

8.15 Evalueringsskjema

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat