Dokumenter

Håndbok for Lotter

1.2 Hederstegn

1.3 Æresmedlemsskap

1.4 Tildeling av skjold

1.5 Støttemedlemmer

2.2 Samarbeidsavtale DSB

3.01 Retningslinjer for landsstyret

3.02 Retningslinjer for valgkomite til Landsmøter

3.03 Retningslinjer for hederstegn-æresmedlemskomite

3.04 Retningslinjer for påmelding til kurs

3.05 Retningslinjer for Distrikslotter

3.06 Retningslinjer for Kontaktlotten

3.08 Retningslinjer for Tillitslotten på kurs

3.09 Retningslinjer for kursledelse

3.10 Retningslinjer for Lotter i leir

3.11 Retningslinjer for Daglotte

3.12 Stillingsinstruks for styret i lotteforeningen

3.14 Retningslinjer for inn- og utmelding

3.16 Retningslinjer for utvelgelse av hj.instruktører

4.1 Godtgjørelser og andre bestemmelser

4.2 Godtgjøring for kursledere

4.3 Godtgjøring for Disktrikslotten

6.02 Årsrapport Distriktslotte

6.03 Timetellingsskjema

6.4 Årsrapport for Lotteforeninger

6.05 Egenerklæring om helse

6.07 Søknadsskjema om kurs

6.08 Rapportskjema for kurs

6.10 Innmeldingsskjema

6.11 Utmeldingsskjema

6.14 Styremedlemmer og kontaktpersoner – endringsskjema

6.15 Kanditater til valgkomite

6.16 Bytte av forening

6.17 Fakturainfo

6.18 Rapport om undervisning NGF-DHLR

6.19 Rapport om undervisning

7.05 Representanter KFB

7.06 Oppnevnelse av Distriktslotte

7.08 Reise til kurs

7.09 Inngåelse av A-Lotte avtale

7.10 Forsvarets avtale om rabattordninger

7.11 Historien om Geneve-konvensjonene

7.12 Engelsk presentasjon av NLF

8.1 Introduksjonskurs

8.2 Norsk Grunnkurs i Førstehjelp

8.3 Organisasjonsteknikk

8.4 Presentasjonsteknikk

8.5 Instruktør 1

8.6 Instruktør 2

8.7 Lederutvikling 1

8.8 Hjertestarterkurs

8.9 Førstehjelp nivå 2

8.10 Sårsminke og markørkurs

8.12 Basiskurs

8.13 Grunnkurs Lotter

8.14 Kursplan

8.15 Evalueringsskjema

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat