Bodø Lotteforening

Leder i nyoppstartede Bodø Lotteforening er Angelique Jarhelle. Ta kontakt på bodo@lottene.no