Moss og Rygge Lotteforening

Historikk

Moss Lotteforening ble stiftet 21. oktober 1929, og er en av de første lotteforeningene som ble stiftet, den eldste av lotteforeningene i Østfold. Stifteren het Kirsten Bergan. Hun var kollega av Jacobine Rye, og Moss ble faktisk landets tredje lotteforening etter Oslo og Raufoss. På det konstituerende møtet i Moss meldte det seg 36 medlemmer. Foreningen kjøpte etter en stor innsamling i 1939/40 et feltlasarett på 27 senger. Etter krigen ble det i 1947 tegnet avtale med Heimevernet, og en av de første oppgavene som lottene fikk, var å medvirke til innrullering av HV-mannskaper. I 1948 kjøpte foreningen et brukt tysk feltkjøkken, og i 1949 startet Mosse-lottene forpleining for HV. Dessverre ble foreningens arkiv fra 1929 og frem til 1943 beslaglagt av tyskerne og ført til Oslo, og er senere ikke kommet til rette. Moss Lotteforening var aktiv helt frem til år 2000 da de begynte å slite med rekrutteringen. Det var igjen ca. 4-5 aktive lotter.

Rygge Lotteforening var en av de yngste lotteforeningene i Østfold, men likevel preget av initiativ og aktivitet. Rygge lotteforening ble stiftet 7. februar 1950 etter anmodning fra Rygge HV-område ved områdesjefen, Lars Larsen. 22 medlemmer ble inntegnet fra starten av, og Sigrun Ørmen ble foreningens første formann. Også i Rygge dominerte forpleiningstjenesten de første årene, men etter en stund ble tre lotter engasjert i sambandstjenesten. Ellers strikket foreningen geværvotter til soldatene. I desember, det første året kjøpte Rygge-lottene et feltkjøkken av Heimevernet, og i mars 1951 hadde foreningen sin første forpleiningsoppgave for HV. De serverte varm buljong ved en manøver.

Allerede det første året ble det fra foreningen sendt julegaver til soldatene i Nord-Norge. Av arkivene fremgår det at lottenes tjenestegodtgjøring i 1952 var kr 1,50 pr. dag. I 1953 kom den første forespørselen om mobiliseringspassering av sambandslotter i Heimevernet. Ryggelottene hadde også et godt samarbeid med Rygge Flystasjon, som den gang lå på vestsiden av jernbanestasjonen. Det var en flyplass som tyskerne bygget under krigen, og som fikk navnet Lille-Rygge. På 60-tallet fikk Rygge lotteforening eget lokale på Lille-Rygge, og var der frem til midten av 90-tallet, da de flyttet inn i Søvde Lager på Halmstad. Lokalene ble brukt også til kurs og samlinger for alle lottene i Østfold. I 2001 flyttet Ryggelottene inn på Rygge Flystasjon hvor de driver fremdeles.

På årsmøtet i februar 2003 ble det besluttet at Moss Lotteforening og Rygge Lotteforening skulle prøve å drive sammen, da begge foreningene slet med lavt medlemstall og dårlig rekruttering. Foreningene hadde ett prøveår sammen. På årsmøtet i 2004 ble det besluttet sammenslåing og navnet ble Moss og Rygge Lotteforening.

Siden sammenslåingen i 2004 har medlemstallet steget fra 5-6 medlemmer, til i dag 133 medlemmer med god aldersfordeling.

Moss og Rygge Lotteforening har satset på instruktørvirksomhet innenfor førstehjelp og hjertestarter og har pr. dags dato flere instruktører. Dette har vært et satsningsområde som både har rekruttert og gitt penger i kassen. Vi har kursvirksomhet både i sivil førstehjelp og innen militær sanitet og kan stille med instruktører, markører og personell som kan skadesminke.

Vi har også mange lotter som har A-lottekontrakt (etter gjennomført spesifikk kursrekke) og er i mob.disp. stilling i HV-strukturen. Noen av lottene våre har også tidligere bakgrunn fra internasjonale operasjoner. De siste årene har tjeneste som medfølgende personell blitt veldig etterspurt, slik som adgangskontroll, figurant/markører, sminkeoppdrag, undervisning og rekondisjonering.

Moss og Rygge Lotteforening er aktive innenfor sanitet- og førstehjelps-beredskap på både store og små arrangementer.

Vi har også de siste årene hatt utveksling med lotter fra Bohuslän i Sverige. Vi har vært på besøk hos dem 2 ganger og de har vært hos oss 1 gang. Vi står for tur nå til å være vertskap for dem. Veldig hyggelig samarbeid.

I 2015 arrangerte Moss og Rygge Lotteforening for første gang familiedag for Veteraner. Dette er et gratis arrangement for Veteraner med familie med grilling og leker for barn og voksne. Det er hesteridning, hoppeslott, feltløype med quiz og skyting med luftgevær. Arrangementet er blitt veldig populært. Ideen bak dette er at hele familien skal kunne komme sammen og utveksle erfaringer og knytte forbindelser, både for de som har vært hjemme og for de som har vært ute på oppdrag. Arrangementet blir støttet økonomisk av Forsvarets Veteranavdeling.

I 2017 startet vi opp et nytt prosjekt som er et tilbud til Forsvaret og nødetatene. Andre forsvarsrelaterte organisasjoner vil også ha nytte av dette. Prosjektet er et simuleringsrom hvor vi kan simulere forskjellige scenarier. For det meste er dette relatert til sanitet, men kan også brukes til annen øving. Det viktigste med øvingen er debriefingen etterpå og at øvelsen kan gjøres om igjen på grunnlag av det som ble lært i første øving. Har allerede hatt en vellykket gjennomkjøring med I-styrken i region I. Tilbakemeldingene var gode.

Moss og Rygge Lotteforening er en svært aktiv forening med stor tilgang på nye lotter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

mossrygge@lottene.no

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat