Stavanger Lotteforening

Stavanger Lotteforening har 28 medlemmer, hvorav fire er avtalelotter. Inntil nylig har du funnet dem på Sola Flystasjon, men nå flytter de inn i nye lokaler i oktober på Madla (Kompanilingesvei  71). De har møter en gang i mnd Kl 19-21. Avtalelottene i Stavanger er allsidige, en av dem er områdesjef, en er administrasjonsbefal i sitt område, en er koporal og en lotte er sersjant. På medlemsmøtene tar de opp blant annet førstehjelp, kart og kompas, datasikkerhet, historie – både lotte/krigshistorie lokalt, foredragsholdere, idemuldring/planlegging av aktiviteter, samband, ferdes i naturen, bivuak tjeneste, deltagelse foredrag/sikkerhets konferanser og deltagelse minnesmarkeringer.

Historie

Stavanger Lotteforening var en av de første lokale lotteforeningene som ble dannet. 16.november 1931 hadde foreningen sitt stiftelsesmøte, og den første lokale lottelederen var Helene Ruus. Hun satt også i det første Landsstyret når Landsforbundet ble dannet i utgangen av 1931. På denne tiden ble det holdt mange kurs i blant annet forpleining, produksjon av enkeltmannpakker, gassvern og førstehjelp. Feltøvelser var også en viktig del av lottenes opplæring og trening. I 1930 årene gjorde Stavanger Lotteforening stor innsats da skipet Dredsen forliste. 800 overlevende ble forpleid av lokale lotter, som knapt nok hadde noe søvn på tre dager da tragedien utspant seg. Under 2.verdenskrig var det ikke offisielt Lotteforbund, og foreningene måtte klare seg selv, og fikk bruk for den kompetansen som de lokale lottene hadde tilegnet seg. 1.september 1945 ble Stavanger Lotteforening  gjenopprettet. Leder av foreningen var da Maisen Rygh. Det ble på dette møtet holdt en redegjørelse for arbeidet lokale lotter hadde gjort i de fem krigsårene som hadde vært. Det var også fortelling om det Norske Kvinnekorpset i England, av Erna Spence. I 1945 ble A-Lotter (avtale-Lotter) et begrep. A-Lottene ble innrullert som vanlige rekrutter og fikk utdelt uniformer. Etter krigsårene og frem til i dag har det vært stor aktivitet i foreningen. Blant annet har foreningen hatt flere store forpleiningsoppdrag på Ullsnes gjennom Nato. Det er blitt arrangert flere landsmøter opp gjennom tidene, totalt tre stk. Foreningen har også hatt lotter som har sittet i landsstyret over flere perioder, og det er flere lotter som har fått betegnelsen «Æresmedlem». Det er også jobbet målrettet med utdanning av A-Lotter til tjeneste i Heimevernet. Stavanger Lotteforening har opp gjennom årene opparbeidet seg et godt samarbeide med sitt lokale Heimevernsdistrikt.

De samarbeider med HV-08 (Heimevernet)/ NVIO  (Norges Veteranforbund for  Internationale Operasjoner) /SIOPS (Skadde  i  Internationale Operasjoner) /NROF (Norske Reserveoffiserers Forbund)  /LMS-R (Luftmilitært Samfund avd. Rogaland) / Stavanger og Omegn forsvarsforening / SIFOR (Sikkerhetspolitisk Forum Rogaland) / Røde Kors avd. Sola Lottene i Stavanger driver også med mye annet:

  • Eget sykkelteam med Sykkeldrakter og sponsor ( Team Geggse Stavanger Lotteforening) Deltar på flere sykkelritt gjennom året.
  • Egen turmasj/ trim gruppe: Trener gjennom året til blant annet Nijmegen, Sagamarsjen og deltar på andre lokale turmarsjer rundt om i distriktet. Samt deltagelse på blant annet jentebølgen og andre lokale løp.
  • Har egen sminke og markørgruppe som har felles treninger/kursing opptil flere ganger i måneden. Har oppdrag både innen militær og sivil beredskap.
  • Driver også med førstehjelpsopplæring NGF (Norsk grunnkurs førstehjelp  og hjertestarter undervisning).
  • Vi deltar også på forskjellige event hvor vi har stand, arrangerer blant annet friluftsarrangement for Veteraner med familie, arrangerer juleverksted for ansatte ved HV-distriktet og dems familier.
  • Vi lottene har også sosiale event som sommeravslutning/Julebord/ markeringer av jubileer til foreningen.

Kontaktinfo

Leder: Torunn Fosse Mobil: 46660587 E-post: stavanger@lottene.no 
Nestleder: Anette Berget Larsen E-post: stavanger@lottene.no
Sekretær: Kristin Øglænd Håheim E-post: stavanger@lottene.no  
Kasserer: Katrine Maia Bu E-post: stavanger@lottene.no 
Styremedlem: Mariéll Domke E-post: stavanger@lottene.no
Styremedlem: Anders Bowitz-Knudsen E-post: stavanger@lottene.no 
Varamedlem: Dan Kevin Steinsvik E-post: stavanger@lottene.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook