Lillestrøm og omegn Lotteforening

Lillestøm og omegn Lotteforening ble sitftet i 1949 og har egne lokaler på småflyhavna på Kjeller. Her møtes medlemmene annenhver mnd, fra kl 18-21.

I foreningen er de 26 lotter, hvorav 2 er avtalelotter i HV02. En med stilling som troppsbefal for sambandsområdet og den andre har stilling som sanitetsbefal.

På medlemsmøtene tar de opp faste punkter som er info om saker fra styret, informasjon om det er arrangementer som man skal delta på. Ellers er det stor variasjon. Ingen faste temaer. De samarbeider med Veteran møter veteran, SIOPS, Kjeller flyhistoriske forening, Flyveteranene og HV-02.

Lillestrøm har stort fokus på førstehjelp og sanitet, men er også aktiv innenfor andre områder.

Vil DU utvikle deg sammen med oss?

Lillestrømslottene er en aktiv gjeng kvinner som deltar på aktiviteter innen forsvar, beredskap, førstehjelp og ledelse. Vi kan være disponibelt mannskap ved ulykker og katastrofer i vårt nærområde og er en del av totalberedskapen i distriktet. Vi er en stødig forening med lang erfaring bak oss og kan tilby kurs og annet til interesserte enkeltpersoner, bedrifter og andre foreninger. Vi har lotter bla i Oslo, Nittedal, Lillestrøm,Ullensaker, Nes, Gjerdrum, Kongsvinger mfl.   Vi har dyktige sanitetsinstruktører som blant annet holder kurs for forsvaret og sivile organisasjoner og bedrifter. Vi kan tilby kurs i førstehjelp og hjertestartere. Vi kan skreddersyr kurs etter kundens behov og fagområder. Vi kan stille med autorisert sanitetsmannskap til større og mindre idrettsarrangement, og andre sorter arrangementer. Vi kan stille med dyktige sårskadesminkører og markører til øvelser og sanitetskurs. Dette skaper realistiske skader og situasjoner under sivile og militære øvelser.

Styret i Lillestrøm og omegn Lotteforening består av:

Leder: Helene Marie Grov
Nestleder: May Kristine Andersen
Kasserer: Bente Oliva Ståråker

 

Ta gjerne kontakt: lillestrom@lottene.no 

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat