Norges første mannlig styremedlem hos Fosen Lotteforening

Norges første mannlig Presse- og informasjonslotte

På Landsmøtet 2020 ble det åpnet opp for at menn kan være medlem av Norges Lotteforbund. På Landsmøte 5. juni 2021 ble det åpning for at menn skal være tilknyttet lokale foreninger og at menn kan påta seg styreverv, på lik linje som alle andre medlemmer.
På foreningens sommeravslutning i juni ble det bestemt at vi skulle innkalle til et ekstraordinært årsmøte for Fosen Lotteforening. 29. juni 2021 gjennomførte Fosen Lotteforening ekstraordinært årsmøte. Viktigste sak på agendaen var å velge Presse- og informasjonslotte til styret. Fosen Lotteforening har ikke hatt noen medlemmer i vervet som Presse- og informasjonslotte tidligere. Vår eneste kandidat for vervet, Jan Terje Hellemsbakken, ble valgt enstemmig.

Jan Terje Hellemsbakken er faglig leder, fotograf og mediegrafiker på Mediaproduksjon ved Ørland flystasjon. Han er således meget godt kvalifisert til vervet for Presse- og informasjonslotte. Jan Terje ble medlem i Fosen Lotteforening 18. juli 2020. Det som motiverte Jan Terje til å bli Lotte er at menn som ikke har fått førstegangstjeneste, får en mulighet til å bli en del av Heimevernet. Jan Terje vil gjøre denne muligheten kjent for andre menn, og kvinner, til å få en mulighet til å tjene for landet.
Fosen Lotteforening ønsker vår nye PIL velkommen i styret og har fått Norges første mannlig styremedlem.

Fotograf: Johannes Havn/Forsvaret