Tre basiskurs i helgen

Tre basiskurs i helgen

Helgen 19.-21. juni ble det arrangert basiskurs i HV-01, HV-14 og i HV-16. Helgen 10.-12. juni blir det også basiskurs i HV-12, og det er planlagt basiskurs i HV-17 før årets Grunnleggende Soldatutdanning (GSU).

Mange har mestret mer enn de trodde, noen har lært seg selv bedre å kjenne, noen har funnet ut at feltlivet ikke er noe for dem, sosiale bånd er knyttet, og ikke minst har vi mange flotte lotter som er klare til neste mål: GSU. Vi ønsker samtlige lykke til videre, enten de skal gå GSU i år eller senere, være med som medfølgende personell, eller fortsette som «foreningslotte».

 

 

 

Landsstyremøte

Landstyret hadde styremøte helgen 13.-14. juni. Revidering av Håndbok for Lotter, planlegging av høstens lottekonferanse (23.-25. oktober), høstens profilering/rekruttering og Landsmøtet 2021 er noen av sakene som er behandlet.

Landsstyret 2019 – 2021
Lottekonferansen 2020

Lottekonferansen 2020

Lottekonferansen 2020 blir 24.-25. oktober. Konferansen blir på Oslo Militære Samfund. Konferansen er fortrinnsvis for foreningsleder, PIL og Distriktslotte. Sett av dato nå. Program kommer senere.

GSU 2020

GSU 2020

Her følger oppdatert informasjon vedrørende koronasituasjonen og kursavvikling;

GSU går i uke 33 – 35 (10.–28. august), med forbehold om 100% gjenåpning innen da. Påmelding via foreningsleder fortløpende og senest innen 1. juni 2020. Husk helseattest og utvidet politiattest.

Ta kontakt med din foreningsleder eller dirstriktslotte for å diskutere muligheten for intro, basis og ngf-kurs.

Norges Lotteforbund følger regjeringens og Folkehelseinstituttets retningslinjer. Foreningene kan avholde samlinger, møter og kurs i henhold til disse retningslinjene.

Korona

Korona

Som dere har fått med dere, så er GSU2020 avlyst inn til videre. Det samme ble de kursene dere trenger på forhånd. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer.

Grunnleggende soldatutdanning 2020.

Grunnleggende soldatutdanning 2020.

Nå går tiden fort frem til sommeren og GSU 2020. Kurset starter 22 juni og søknadsfristen er 20 april. Du søker til din foreningsleder. Du må ha gjennomført INK, NGF og Basiskurs før du kan gå GSU.

Her finner dere det dere trenger av skjema.

http://www.lottene.no/dokumenter (Hvis du åpner siden på mobil ligger det nederst)

De skal skrives ut, fylles ut av din fastlege og sendes pr post til NLF. Det samme gjelder utvidet politiattest, som din distrikslotte skal motta i forbindelse med uttak av lottesats.

Under dokumenter finner du også anbefalt treningsopplegg frem mot GSU.

Denne treningsplanen tilsier 5 økter i uken. Her må hver enkelt se muligheten med tanke på tid til trening, og nåværende fysisk form. Denne er laget for utholdenhet, skadeforebygging og vedlikehold av styrke. Derfor må hver enkelt planlegge ut ifra sitt eget standpunkt og behov. De som har dårlig utholdenhet bør som et minimum kjøre to økter i uken.  De som har behov for styrke/skadeforebygging bør ha minimum 2 økter i uken. Vi så på forrige kurs at det lett ble små belastningsskader når soldatene ikke er vant til gru, våpen osv. over lengre tid. Derfor er dette først og fremst viktig for å forhindre dette.