Grunnleggende soldatutdanning 2020.

Grunnleggende soldatutdanning 2020.

Nå går tiden fort frem til sommeren og GSU 2020. Kurset starter 22 juni og søknadsfristen er 20 april. Du søker til din foreningsleder. Du må ha gjennomført INK, NGF og Basiskurs før du kan gå GSU.

Her finner dere det dere trenger av skjema.

http://www.lottene.no/dokumenter (Hvis du åpner siden på mobil ligger det nederst)

De skal skrives ut, fylles ut av din fastlege og sendes pr post til NLF. Det samme gjelder utvidet politiattest, som din distrikslotte skal motta i forbindelse med uttak av lottesats.

Under dokumenter finner du også anbefalt treningsopplegg frem mot GSU.

Denne treningsplanen tilsier 5 økter i uken. Her må hver enkelt se muligheten med tanke på tid til trening, og nåværende fysisk form. Denne er laget for utholdenhet, skadeforebygging og vedlikehold av styrke. Derfor må hver enkelt planlegge ut ifra sitt eget standpunkt og behov. De som har dårlig utholdenhet bør som et minimum kjøre to økter i uken.  De som har behov for styrke/skadeforebygging bør ha minimum 2 økter i uken. Vi så på forrige kurs at det lett ble små belastningsskader når soldatene ikke er vant til gru, våpen osv. over lengre tid. Derfor er dette først og fremst viktig for å forhindre dette. 

Landsstyremøte i Trondheim

Landsstyremøte i Trondheim

Landsstyret har helgen 13.-15. september hatt sitt første landsstyremøte etter sommeren. Jannicke fra Styreweb har vært og lært oss om flere funksjoner i styreweb. Dette blir også tema på høstens lottekonferanse 16.-17. november. Jannicke blir med oss første dag, for å lære foreningene om bruk av Styreweb. Vi har også jobbet med Profileringshåndboken. Den ligger ute under dokumenter.

Trippelkonferansen 2019

Trippelkonferansen 2019

Velkommen til Norges Lotteforbunds Trippelkonferanse 2019!

Egenandel for hele helgen inkl. måltider: kr 1000 per pers i dobbelt rom, kr 1500 per pers i enkeltrom. Distriktslotter kan søke eget HV-distrikt for refundering av egenandel.

Det blir kurs i StyreWeb og informasjon fra seksjonene Rekruttering og Informasjon, samt fra Forbundsleder. Se program under.

Allergier/intoleranse meldes inn til nlf@lottene.no innen 1. november.

Eventuelle spørsmål henvendes til nestleder@lottene.no.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TRIPPELKONFERANSEN 2019

 

Lørdag 16. november

09.00–10.00 Informasjon fra landsstyret v/Nina Karin

10.00–15.00 Kurs i StyreWeb v/StyreWeb, inkl. lunsj

15.30 Rekruttering

Søndag 17. november

09.00–14.00 Rekruttering, inkl. lunsj

Besøk hos HV14

Besøk hos HV14

Nestleder Gunn Eva Bye har idag vært på besøk hos distriktstlotte HV14- Lene Ulvang og sjefssersjant HV14 Sindre Andre Bjørkmo. Der har de blant annet planlagt basiskurs som skal holdes frem mot Grunnleggende Soldatkurs, som skal holdes på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås, i juni 2020.

Basiskurset er obligatorisk for de som skal kurses til stridende stilling i Heimevernet og de som skal være med som medfølgende personell (ikke stridende) i Heimevernet/Forsvaret. Fokuset på dette kurset er å lære enkeltmannsferdigheter.

Ta kontakt på nlf@lottene.no eller vår facebookside for mer informasjon.

Informasjon fra Forbundsleder ang åpning for menn

Informasjon fra Forbundsleder ang åpning for menn

I 91 år har Norges Lotteforbund (NLF) vært forbeholdt kvinnelig medlemskap. Forbundet avholdte sitt 44. ordinære landsmøte i Værnes garnison 15. og 16. juni 2019. På landsmøte ble det gjort et historisk vedtak der vi nå åpner for at menn kan bli medlemmer.

Begrunnelsen for vedtaket er flere. Et er at vårt forbund må bli likestilt, i takt med tiden og i samfunnet ellers.

Allerede 31. oktober 1947 ble det undertegnet en avtale mellom NLF og Heimevernet om samarbeid. I 1987 satte daværende Generalinspektør for Heimevernet ned et utvalg som la frem en innstilling om lottenes tjeneste i Forsvaret. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget i 1989 ny definisjon av lotter. Medlemmene fikk nå mulighet til å inngå personlig avtale med tjenestested om mobiliserings-disponering (A-lotte) og dermed også muligheter til å disponeres i stridende stilling.

Det har de siste årene vært økende forespørsel fra menn om å få denne muligheten gjennom Lottene. Heimevernet har også uttrykt behov for mer personell enn hva Lottene og Verneplikten kan tilføre.

Lokalforeningene har godt samarbeid med de andre forsvarsgrenene, blant annet tjeneste som medfølgende personell.

NLF skal nå søke å fornye avtalen vi har med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slik at vi kan øke tilbudet om tjeneste for medfølgende personell.

Forbundsleder Nina Karin Skogan

Vi gratulerer

Vi gratulerer

I forbindelse med veterandagen, ble det delt ut flere medaljer til veteraner i Tromsø. Tromsø Lotteforenings egen Anette Moltu Thyrhaug ble tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for hennes innsats i UNPROFOR i 1994-95. Medaljene ble delt ut av Einar Berntsen, Oblt. NK/Stabssjef HV-16.

Arrangementet var i regi av Tromsø kommune, Tromsø Forsvarsforening, NVIO Tromsø, Tromsø Militære Samfunn og Tromsø Lotteforening. 

Arrangementet har vært en tradisjon siden 2011, og Tromsø Lotteforening stiller trofast opp som æresvakter.