GSU 2020

Her følger oppdatert informasjon vedrørende koronasituasjonen og kursavvikling;

GSU går i uke 33 – 35 (10.–28. august), med forbehold om 100% gjenåpning innen da. Påmelding via foreningsleder fortløpende og senest innen 1. juni 2020. Husk helseattest og utvidet politiattest.

Ta kontakt med din foreningsleder eller dirstriktslotte for å diskutere muligheten for intro, basis og ngf-kurs.

Norges Lotteforbund følger regjeringens og Folkehelseinstituttets retningslinjer. Foreningene kan avholde samlinger, møter og kurs i henhold til disse retningslinjene.

Korona

Som dere har fått med dere, så er GSU2020 avlyst inn til videre. Det samme ble de kursene dere trenger på forhånd. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer.

Grunnleggende soldatutdanning 2020.

Grunnleggende soldatutdanning 2020.

Nå går tiden fort frem til sommeren og GSU 2020. Kurset starter 22 juni og søknadsfristen er 20 april. Du søker til din foreningsleder. Du må ha gjennomført INK, NGF og Basiskurs før du kan gå GSU.

Her finner dere det dere trenger av skjema.

http://www.lottene.no/dokumenter (Hvis du åpner siden på mobil ligger det nederst)

De skal skrives ut, fylles ut av din fastlege og sendes pr post til NLF. Det samme gjelder utvidet politiattest, som din distrikslotte skal motta i forbindelse med uttak av lottesats.

Under dokumenter finner du også anbefalt treningsopplegg frem mot GSU.

Denne treningsplanen tilsier 5 økter i uken. Her må hver enkelt se muligheten med tanke på tid til trening, og nåværende fysisk form. Denne er laget for utholdenhet, skadeforebygging og vedlikehold av styrke. Derfor må hver enkelt planlegge ut ifra sitt eget standpunkt og behov. De som har dårlig utholdenhet bør som et minimum kjøre to økter i uken.  De som har behov for styrke/skadeforebygging bør ha minimum 2 økter i uken. Vi så på forrige kurs at det lett ble små belastningsskader når soldatene ikke er vant til gru, våpen osv. over lengre tid. Derfor er dette først og fremst viktig for å forhindre dette. 

Landsstyremøte i Trondheim

Landsstyremøte i Trondheim

Landsstyret har helgen 13.-15. september hatt sitt første landsstyremøte etter sommeren. Jannicke fra Styreweb har vært og lært oss om flere funksjoner i styreweb. Dette blir også tema på høstens lottekonferanse 16.-17. november. Jannicke blir med oss første dag, for å lære foreningene om bruk av Styreweb. Vi har også jobbet med Profileringshåndboken. Den ligger ute under dokumenter.

Trippelkonferansen 2019

Trippelkonferansen 2019

Velkommen til Norges Lotteforbunds Trippelkonferanse 2019!

Egenandel for hele helgen inkl. måltider: kr 1000 per pers i dobbelt rom, kr 1500 per pers i enkeltrom. Distriktslotter kan søke eget HV-distrikt for refundering av egenandel.

Det blir kurs i StyreWeb og informasjon fra seksjonene Rekruttering og Informasjon, samt fra Forbundsleder. Se program under.

Allergier/intoleranse meldes inn til nlf@lottene.no innen 1. november.

Eventuelle spørsmål henvendes til nestleder@lottene.no.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TRIPPELKONFERANSEN 2019

 

Lørdag 16. november

09.00–10.00 Informasjon fra landsstyret v/Nina Karin

10.00–15.00 Kurs i StyreWeb v/StyreWeb, inkl. lunsj

15.30 Rekruttering

Søndag 17. november

09.00–14.00 Rekruttering, inkl. lunsj

Besøk hos HV14

Besøk hos HV14

Nestleder Gunn Eva Bye har idag vært på besøk hos distriktstlotte HV14- Lene Ulvang og sjefssersjant HV14 Sindre Andre Bjørkmo. Der har de blant annet planlagt basiskurs som skal holdes frem mot Grunnleggende Soldatkurs, som skal holdes på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås, i juni 2020.

Basiskurset er obligatorisk for de som skal kurses til stridende stilling i Heimevernet og de som skal være med som medfølgende personell (ikke stridende) i Heimevernet/Forsvaret. Fokuset på dette kurset er å lære enkeltmannsferdigheter.

Ta kontakt på nlf@lottene.no eller vår facebookside for mer informasjon.