Program Lottekonferansen 2018

Program Lottekonferansen 2018

LOTTEKONFERANSEN 2018

PROGRAM

Antrekk: Lotteuniform eller sivilt

Fredag 23. november

Kl. 1800 Åpning av konferansen

Kl. 1830 Sjef Heimevernet General Eirik Kristoffersen. Kort status Heimevernet.

Heimevernets behov fra Lottene. Hva og hvordan kan Lottene levere frivillige til Heimevernet.

Kl. 2000 Middag

 

Lørdag 24. november

Kl. 0900 – 1300      Forbundslederen innleder konferansen-Norges Lotteforbund i endring.

Nytt rekrutteringsmateriell, Håndbok for Lotter, Landsmøtet 2019, Uniformsreglementet, Medfølgende personell, Grunnkurs Lotter, Kursrekka

Kl. 1300 – 1400      Lunsj

Kl. 1400 – 1700      Delt – Foreningsledere, Informasjon og Distriktslotter

Kl. 1700                    Felles

Kl. 1900                    Middag

 

Søndag 25. november

Kl. 0900 – 1300      Endinger – på stedet hvil eller fremover?

Med forbehold om programendringer

 

Lottekonferansen 2018

Lottekonferansen 2018

Norges Lotteforbund ønsker å invitere våre Foreningsledere, PILer og Distrikslotter til:

Lottekonferansen 2018

Stjørdal/Værnes, 23-25. november.

Norges Lotteforbund i endring

Deltakeravgift 1000 kr.

Påmelding via Styreweb innen 15 oktober 2018.

https://norgeslotteforbund.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementList?ID=ticket

Medlemskontingent for 2018 må være betalt før påmelding. Deltakere som trenger reise må melde inn dette på mail til nlf@lottene.no samtidig med påmeldingen.

Program vil bli gjort tilgjengelig før 10 oktober.

Grunnkurs Lotter 2019

Grunnkurs Lotter 2019

Nå har vi fått bekreftelse på at det blir gjennomført Grunnkurs Lotter i løpet av 2019. Mer informasjon kommer!

Lyst til å jobbe i NLF?

Lyst til å jobbe i NLF?

Vi lyser ut stilling som organisasjonssekretær i 40% stilling. Følg linken for å søke!

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=nlf&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9786061

/Landsstyret

Møte i Landsrådet for Heimevernet 19.-20. april 2018

Møte i Landsrådet for Heimevernet 19.-20. april 2018

Landsrådet består av 15 representanter fra sivile organisasjoner, og én militær tillitsvalgt representerer fra hvert av de 11 distriktsrådene i Heimevernet, i alt 26 medlemmer.
Fra Norges Lotteforbund er forbundsleder Nina Karin Skogan utnevnt som representant og nestleder Gunn Eva Bye er utnevnt som vararepresentant. For Norges Lotteforbund er Landsrådet en viktig møteplass hvor organisasjoner fra det sivile samfunn deltar. Fokus på Landsrådsmøtene er Totalforsvaret.

Landsrådet ledes denne perioden av LO ved LO-sekretær Are Tomasgard. NHO ved Runar Karlsen er nestleder.
Landsrådet for Heimevernet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet og har som oppgave å sikre samarbeidet mellom Heimevernet og sivilbefolkningen. Landsrådet kan også gi uttalelser og råd i saker som har betydning for Heimevernet. Landsrådet består av 15 medlemsorganisasjoner: LO, NHO, Det frivillige Skyttervesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kvinners frivillige beredskap, Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, KS, Norsk Studentorganisasjon, samt en representant fra hvert av de 11 HV-distriktsrådene.

Landsrådet for Heimevernets medlemsorganisasjoner representerer godt over 6 millioner medlemskap.
https://forsvaret.no/hv/om/raad

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

I vår har Moss og Rygge Lotteforening gjennomført Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Introduskjonskurs, som er de to kursene man trenger for å bli Lotte. De har også arrangeret Basiskurs og Sanitet nivå 2. Her kan du se noen bilder fra kursene! Hvis du vil være med på kurs, ta kontakt med din foreningsleder eller NLF sentralt.