Lyst til å jobbe i NLF?

Lyst til å jobbe i NLF?

Vi lyser ut stilling som organisasjonssekretær i 40% stilling. Følg linken for å søke!

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=nlf&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9786061

/Landsstyret

Møte i Landsrådet for Heimevernet 19.-20. april 2018

Møte i Landsrådet for Heimevernet 19.-20. april 2018

Landsrådet består av 15 representanter fra sivile organisasjoner, og én militær tillitsvalgt representerer fra hvert av de 11 distriktsrådene i Heimevernet, i alt 26 medlemmer.
Fra Norges Lotteforbund er forbundsleder Nina Karin Skogan utnevnt som representant og nestleder Gunn Eva Bye er utnevnt som vararepresentant. For Norges Lotteforbund er Landsrådet en viktig møteplass hvor organisasjoner fra det sivile samfunn deltar. Fokus på Landsrådsmøtene er Totalforsvaret.

Landsrådet ledes denne perioden av LO ved LO-sekretær Are Tomasgard. NHO ved Runar Karlsen er nestleder.
Landsrådet for Heimevernet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet og har som oppgave å sikre samarbeidet mellom Heimevernet og sivilbefolkningen. Landsrådet kan også gi uttalelser og råd i saker som har betydning for Heimevernet. Landsrådet består av 15 medlemsorganisasjoner: LO, NHO, Det frivillige Skyttervesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kvinners frivillige beredskap, Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, KS, Norsk Studentorganisasjon, samt en representant fra hvert av de 11 HV-distriktsrådene.

Landsrådet for Heimevernets medlemsorganisasjoner representerer godt over 6 millioner medlemskap.
https://forsvaret.no/hv/om/raad

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

I vår har Moss og Rygge Lotteforening gjennomført Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Introduskjonskurs, som er de to kursene man trenger for å bli Lotte. De har også arrangeret Basiskurs og Sanitet nivå 2. Her kan du se noen bilder fra kursene! Hvis du vil være med på kurs, ta kontakt med din foreningsleder eller NLF sentralt.