Haugaland Lotteforening

 

Haugesund og Omegn har hatt lotteforening i flere år; men etter lang tids pause ble lokalforeningen stiftet på nytt igjen 22. oktober 2019 under nytt navn Haugaland Lotteforening.

Foreningen har blant annet tilholdssted på HV-huset i Haugesund, i tillegg til noen samlinger på 24/7-bygget i Spannavegen.

Det fokuseres stort på kompetanseheving og videreutviukling, hvor vi og inviterer inn de andre lokalforeningene i landet. I tillegg har vi godt samarbeid med lokalt HV-distrikt, og får blant annet delta å trening med HV-U. De siste årene har Haugaland Lotteforening vært fast innslag under HV-08 / HJV sin faste vinterøvelse på Geiskeli. Vi deltar på minnemarkeringer både 8. mai og 17. mai hvert år.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med oss på haugaland@lottene.no

Følg haugalandslottene på Facebook og Instagram.


Landsstyremøte i Trondheim

Landsstyremøte i Trondheim

Landsstyret har helgen 13.-15. september hatt sitt første landsstyremøte etter sommeren. Jannicke fra Styreweb har vært og lært oss om flere funksjoner i styreweb. Dette blir også tema på høstens lottekonferanse 16.-17. november. Jannicke blir med oss første dag, for...

Besøk hos HV-14

Besøk hos HV-14

Nestleder Gunn Eva Bye har idag vært på besøk hos distriktstlotte i HV-14, Lene Ulvang og sjefssersjant HV-14 Sindre Andre Bjørkmo. Der har de blant annet planlagt basiskurs som skal holdes frem mot Grunnleggende Soldatkurs, som skal holdes på Heimevernets skole og...

Vi gratulerer

Vi gratulerer

I forbindelse med veterandagen, ble det delt ut flere medaljer til veteraner i Tromsø. Tromsø Lotteforenings egen Anette Moltu Thyrhaug ble tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for hennes innsats i UNPROFOR i 1994-95. Medaljene ble delt ut...

Menn kan nå bli medlem i NLF!

Menn kan nå bli medlem i NLF!

Vi går et nytt kapittel i møte. Landsmøtet har nå gjort et historisk vedtak. Menn kan nå bli medlemmer i Norges Lotteforbund. Dette betyr at alle menn, som er norsk statsborger og over 16 år kan bli medlemmer. De kan deretter følge NLF`s kursrekke - og dermed få...

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

Bilder fra kursene hos Moss og Rygge Lotteforening

I vår har Moss og Rygge Lotteforening gjennomført Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Introduskjonskurs, som er de to kursene man trenger for å bli Lotte. De har også arrangeret Basiskurs og Sanitet nivå 2. Her kan du se noen bilder fra kursene! Hvis du vil være med på...

Kontaktinformasjon

Leder: Stefanie Sprong

haugaland@lottene.no

Kontakt oss

Følg oss på Facebook & SnapChat