Lottekonferansen 2020 blir 24.-25. oktober. Konferansen blir på Oslo Militære Samfund. Konferansen er fortrinnsvis for foreningsleder, PIL og Distriktslotte. Sett av dato nå. Program kommer senere.