6.14 Styremedlemmer og kontaktpersoner – endringsskjema