3.16 Retningslinjer for utvelgelse av hj.instruktører