3.12 Stillingsinstruks for styret i lotteforeningen