3.03 Retningslinjer for hederstegn-æresmedlemskomite