Landstyret hadde styremøte helgen 13.-14. juni. Revidering av Håndbok for Lotter, planlegging av høstens lottekonferanse (23.-25. oktober), høstens profilering/rekruttering og Landsmøtet 2021 er noen av sakene som er behandlet.

Landsstyret 2019 – 2021