Her følger oppdatert informasjon vedrørende koronasituasjonen og kursavvikling;

GSU går i uke 33 – 35 (10.–28. august), med forbehold om 100% gjenåpning innen da. Påmelding via foreningsleder fortløpende og senest innen 1. juni 2020. Husk helseattest og utvidet politiattest.

Ta kontakt med din foreningsleder eller dirstriktslotte for å diskutere muligheten for intro, basis og ngf-kurs.

Norges Lotteforbund følger regjeringens og Folkehelseinstituttets retningslinjer. Foreningene kan avholde samlinger, møter og kurs i henhold til disse retningslinjene.