GSU 2020

GSU 2020

Her følger oppdatert informasjon vedrørende koronasituasjonen og kursavvikling;

GSU går i uke 33 – 35 (10.–28. august), med forbehold om 100% gjenåpning innen da. Påmelding via foreningsleder fortløpende og senest innen 1. juni 2020. Husk helseattest og utvidet politiattest.

Ta kontakt med din foreningsleder eller dirstriktslotte for å diskutere muligheten for intro, basis og ngf-kurs.

Norges Lotteforbund følger regjeringens og Folkehelseinstituttets retningslinjer. Foreningene kan avholde samlinger, møter og kurs i henhold til disse retningslinjene.

Korona

Korona

Som dere har fått med dere, så er GSU2020 avlyst inn til videre. Det samme ble de kursene dere trenger på forhånd. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer.