Nå går tiden fort frem til sommeren og GSU 2020. Kurset starter 22 juni og søknadsfristen er 20 april. Du søker til din foreningsleder. Du må ha gjennomført INK, NGF og Basiskurs før du kan gå GSU.

Her finner dere det dere trenger av skjema.

http://www.lottene.no/dokumenter (Hvis du åpner siden på mobil ligger det nederst)

De skal skrives ut, fylles ut av din fastlege og sendes pr post til NLF. Det samme gjelder utvidet politiattest, som din distrikslotte skal motta i forbindelse med uttak av lottesats.

Under dokumenter finner du også anbefalt treningsopplegg frem mot GSU.

Denne treningsplanen tilsier 5 økter i uken. Her må hver enkelt se muligheten med tanke på tid til trening, og nåværende fysisk form. Denne er laget for utholdenhet, skadeforebygging og vedlikehold av styrke. Derfor må hver enkelt planlegge ut ifra sitt eget standpunkt og behov. De som har dårlig utholdenhet bør som et minimum kjøre to økter i uken.  De som har behov for styrke/skadeforebygging bør ha minimum 2 økter i uken. Vi så på forrige kurs at det lett ble små belastningsskader når soldatene ikke er vant til gru, våpen osv. over lengre tid. Derfor er dette først og fremst viktig for å forhindre dette.