LOTTEKONFERANSEN 2018

PROGRAM

Antrekk: Lotteuniform eller sivilt

Fredag 23. november

Kl. 1800 Åpning av konferansen

Kl. 1830 Sjef Heimevernet General Eirik Kristoffersen. Kort status Heimevernet.

Heimevernets behov fra Lottene. Hva og hvordan kan Lottene levere frivillige til Heimevernet.

Kl. 2000 Middag

 

Lørdag 24. november

Kl. 0900 – 1300      Forbundslederen innleder konferansen-Norges Lotteforbund i endring.

Nytt rekrutteringsmateriell, Håndbok for Lotter, Landsmøtet 2019, Uniformsreglementet, Medfølgende personell, Grunnkurs Lotter, Kursrekka

Kl. 1300 – 1400      Lunsj

Kl. 1400 – 1700      Delt – Foreningsledere, Informasjon og Distriktslotter

Kl. 1700                    Felles

Kl. 1900                    Middag

 

Søndag 25. november

Kl. 0900 – 1300      Endinger – på stedet hvil eller fremover?

Med forbehold om programendringer