Nå har vi fått bekreftelse på at det blir gjennomført Grunnkurs Lotter på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås fra 21 juni – 5 juli 2019. Interesse meldes til din foreningsleder snarest.