Program Lottekonferansen 2018

Program Lottekonferansen 2018

LOTTEKONFERANSEN 2018

PROGRAM

Antrekk: Lotteuniform eller sivilt

Fredag 23. november

Kl. 1800 Åpning av konferansen

Kl. 1830 Sjef Heimevernet General Eirik Kristoffersen. Kort status Heimevernet.

Heimevernets behov fra Lottene. Hva og hvordan kan Lottene levere frivillige til Heimevernet.

Kl. 2000 Middag

 

Lørdag 24. november

Kl. 0900 – 1300      Forbundslederen innleder konferansen-Norges Lotteforbund i endring.

Nytt rekrutteringsmateriell, Håndbok for Lotter, Landsmøtet 2019, Uniformsreglementet, Medfølgende personell, Grunnkurs Lotter, Kursrekka

Kl. 1300 – 1400      Lunsj

Kl. 1400 – 1700      Delt – Foreningsledere, Informasjon og Distriktslotter

Kl. 1700                    Felles

Kl. 1900                    Middag

 

Søndag 25. november

Kl. 0900 – 1300      Endinger – på stedet hvil eller fremover?

Med forbehold om programendringer

 

Lottekonferansen 2018

Lottekonferansen 2018

Norges Lotteforbund ønsker å invitere våre Foreningsledere, PILer og Distrikslotter til:

Lottekonferansen 2018

Stjørdal/Værnes, 23-25. november.

Norges Lotteforbund i endring

Deltakeravgift 1000 kr.

Påmelding via Styreweb innen 15 oktober 2018.

https://norgeslotteforbund.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementList?ID=ticket

Medlemskontingent for 2018 må være betalt før påmelding. Deltakere som trenger reise må melde inn dette på mail til nlf@lottene.no samtidig med påmeldingen.

Program vil bli gjort tilgjengelig før 10 oktober.

Grunnkurs Lotter 2019

Grunnkurs Lotter 2019

Nå har vi fått bekreftelse på at det blir gjennomført Grunnkurs Lotter på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås fra 21 juni – 5 juli 2019. Interesse meldes til din foreningsleder snarest.