Vårt æresmedlem Norma gikk bort 1. januar 2018.

Norma begynte som lotte i 1963.
Hun var kursleder og instruktør på mange av våre kurs.
Lottene disponerte i mange år et hus på Hurumlande, som tilhørte Oscarsborg festning.
Der var Norma leder for komiteen son administrerte dugnader og utleie.
Vi lottene hadde mange minnerike stunder der.
Norma gikk Nijmegenmarsjen, som er en  4 dagers marsj i Nederland.
Det står det respekt av.
I forbindelse med Grenaderløpet var hun i en årrekke leder for matsjasjonen på Løvlia,
der hadde hun sin faste arbeisgjeng som kom igjen år etter år.
På 90 tallet ble Norma valgt inn i Norges Lotteforbunds landsstyre,
her hadde hun flere oppgaver og var blandt annet nestleder og seksjonsleder.
Etter at hun gikk ut av landsstyret, gikk hun inn som medlem i Vedtekskomiteen.

Norma var ei vi kunne søke råd hos.
Hun kjente vår historie og hun hadde kunnskapen.
For innsatsen hun gjorde for lottene fikk Norma som den første
Norges Lotteforbunds hederstegn i 1995.
Dette er den høyeste utmerkelsen Norges Lotteforbund deler ut.
Norges Lotteforbund ble stiftet i 1928 og har hatt et tett samarbeide med
Heimevernet siden de ble oprettet i 1946.
Det var da naturlig for Norma og gå inn i HV.
Hun hadde befalsgrad og virket som Områdeskjef.

Norma var alt Lotteapellen sier vi skal være som lotte
Ansvarsbevisst – Pliktoppfyllende- Våken
Hun møtte alltid til rett tid, var god forbredt og opptrådte verdig og disiplinert.
Hun var alltid vennlig og åpen , og taus når hun skulle.
Norma var alltid lojal og tro mot sine medlotter og lottebevegelsens ide.
Norma var aktet og godt likt av sine medlotter og vil bli dypt savnet av oss alle.

En hederslotte har gått av vakt, men fotavtrykkene etter Norma vil alltid være der.
Hele Lotte Norge lyser fred over Normas minne.