Vårt æresmedlem Liv Aasen Mjelde gikk bort tirsdag 14 november.

/Landsstyret